RAMAZAN SOLMAZ
Antalya Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
   

          

ANTALYA ADLİYESİ  ANTALYA BİLİRKİŞİLİK BÖLGE KURULU BAŞKANLIĞINI AĞIRLADI

                Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLMAZ, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Nevzat AÇIKGÖZ, Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Orhan ÖZDEMİR, Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Antalya 1. İdare Mahkemesi Başkanı İsa YEĞENOĞLU ile Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanı Haydar KILINÇ ve Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlığının üyeleri olan 3. İdare Mahkemesi Başkanı Kamil ERGÜN, 2. Vergi Mahkemesi Başkanı Erol URHAN, 2. İş Mahkemesi Hakimi Ayşe HİSLİ, Cumhuriyet Savcısı Nihat EROL, 3. Sulh Ceza Hakimi Gülpınar TÜR biraraya gelerek 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu hakkında değerlendirmelerde bulundular.      
            24/11/2016 tarih ve 29898  Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı  Bilirkişilik Kanununun:
            “Madde 7 – Her Bölge Adliye Mahkemesinin kurulu bulunduğu yerde bir bilirkişilik bölge kurulu kurulur.
            Hükmü uyarınca;
            Antalya’da kurulan Bilirkişilik Bölge Kurulu Afyon, Antalya, Burdur, Denizli, Isparta ve Mersin illerini de görev alanı içerisine almaktadır.
            Bu Kanunun amacı; bilirkişilerin nitelikleri, eğitimi, seçimi ve denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bilirkişilik için etkin ve verimli bir kurumsal yapı oluşturulmasıdır. Bilirkişilik kanunu adli, idari ve askeri yargı alanında yürütülen her türlü bilirkişilik faaliyetini kapsar.
            Kanunlarda bilirkişilik hizmeti verebileceği öngörülen kurumlar ile yargı mercilerinin talebi üzerine bilimsel ve teknik görüş bildiren kamu kurum ve kuruluşları bu Kanunun kapsamı dışındadır.
            Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine bilirkişi denilmektedir.
            Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla yükümlü olacak. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam edecek.
            Genel bilgi veya tecrübeyle ya da hakimlik mesleğinin gerektirdiği hukuki bilgiyle çözümlenmesi mümkün olan konularda ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi ile bu Sisteme entegre bilişim sistemleri veya yazılımlar vasıtasıyla ulaşılabilen bilgiler veya çözülebilen sorunlar için bilirkişiye başvurulamayacağı yasa ile düzenlendi.
           Yeni yasamız ve uygulaması ülkemize ve yargı camiasına hayırlı olsun. 07/02/2017

          

SİTE HARİTASI
GÜNCEL
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Antalya Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2016 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal Buğra ÖZTÜRK←