T.C.

ANTALYA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

İLAN

 

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 tarihli ilanına ilişkin duyuru sonucunda;

1-) 25/01/2017 tarihinde Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınavı Komisyonumuzca yapılmıştır. İlan gereğince 90 ve üzeri doğru kelime yazan adaylar başarılı sayılmış olup, 4 ceza infaz kurumu katibi için 3 katı olan 12 kişi sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış, uygulama sınavına katılanlara ait liste EK-1'de yayımlanmıştır.

2-) Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Sözlü Mülakat Sınavına katılmaya hak kazanan (4 kadro için başarılı olan ilk 12 kişi) adayların;

- 4 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunun fotoğraflı ve imzalı olarak doldurularak, formun alt kısmındaki onay yeri boş bırakılacak şekilde (EK 2), 2 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği ile (Anne, baba, kardeş, eş ve çocukları gösterir, evli bayan adaylar için anne, baba, kardeşleri gösterir ayrı, eş ve çocukları gösterir ayrı olmak üzere ) birlikte en geç 10 Şubat 2017 Cuma gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri veya en geç 10 Şubat 2017 Cuma günü Başkanlığımızda olacak şekilde posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir.

- Mülakata katılacak listelerde ilan edilen adayların yanlarında kimlik kartları ile beraber 27/02/2017 tarihi saat 09.00 'da Antalya Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığında hazır bulunmaları gerekmektedir. Sözlü mülakata katılmayanlar başarısız sayılacaktır.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1: Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Katipliği Uygulama Sınavı Sonuç Listesi

EK 2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu