T.C.
ANTALYA
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ANTALYA CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İÇİN

SÖZLEŞMELİ CEZA İNFAZ KURUMU KÂTİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ ŞOFÖRLÜK SINAVLARI NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN

DUYURU

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 27/02/2017 tarihinde gerçekleştirilen sınavlar sonucunda, Ceza ve İnfaz Kurumları için Sözleşmeli Cezaevi Kâtipliği, Sözleşmeli Şoför unvanlarına ilişkin "Nihai Başarı Listeleri" aşağıda yayınlanmıştır.

Adalet Bakanlığınca Başkanlığımıza 5 (Beş) Sözleşmeli Cezaevi Şoförü, 4 (Dört) Sözleşmeli Cezaevi Kâtibi alımı yapılmak üzere verilen izne istinaden, nihai başarı listesinde alım yapılacak kadro sayısı kadar başarılı adayın (başarı sırasına göre) aşağıda belirtilen evrakları en geç                     20 Mart 2017 PAZARTESİ GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri (belgeleri APS ile göndereceklerin en geç 20 Mart 2017 günü Komisyonumuzda olacak şekilde göndermeleri) gerekmekte olup, (Sağlık Kurulu raporunun alınmasında gecikme yaşanması durumunda rapor alındığında hemen teslim yapılabilecektir)

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16/son maddesi uyarınca, Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır!

NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ :

1-      Sözleşmeli Cezaevi Kâtipliği Nihai Başarı Listesi (Ek-1)

2-      Sözleşmeli Cezaevi Şoförlüğü Nihai Başarı Listesi (Ek-2)

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1-      4 adet güvenlik ve araştırma formu (Ek-3)(Başvuru sırasında ibraz edenlerden istenmeyecektir.)

2-      2 adet sabıka kaydı (Adli sicil ve arşiv kaydı ibaresi zorunludur)

3-      2 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği (Anne, baba, kardeş, eş ve çocukları gösterir, evli bayan adaylar için anne, baba, kardeşleri gösterir ayrı, eş ve çocukları gösterir ayrı olmak üzere )

4-      Noterden onaylı diploma sureti (KPSS sınavına girilen diploma)

5-      Noterden onaylı ehliyet sureti (sözleşmeli cezaevi şoförlüğü adayları için)

6-      Bilgisayar veya daktilografi sertifikasının bir sureti (sözleşmeli cezaevi kâtip adayları için)

7-      Erkekler için terhis ya da tecil belgesi sureti

8-      Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (raporda …… görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık , körlük , topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser , uzuv noksanlığı , kekemelik vb. engeli yoktur ……. şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin imzasının bulunması )

9-      Mecburi hizmete ilişkin beyan, (Ek-4)

10-  Mal bildirimi formu (arkalı önlü çıkartılacak) (Ek-5)

11-  10 adet vesikalık fotoğraf (resmi kıyafetli, traşlı)