ÖNEMLİ NOT:

 

1- Bayan ve Erkek İnfaz Koruma Memurları boy kilo ölçümü 10.10.2016    

    Pazartesi günü  saat 09:00 da  Antalya Adliyesinde yapılacaktır.

 

2- Adayların boy kilo ölçümüne gelirken (4 adet) Güvenlik Arşiv Araştırma  

     Formunu doldurarak (1 adet) Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosu ile birlikte

     Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

3-Cezaevi katipliği uygulama sınavı 12 Ekim 2016 Çarşamba günü saat        

    09:00'da Antalya Adliyesinde yapılacaktır.

 

4-Sözleşmeli Bayan ve Erkek İnfaz Koruma Memuru  adayların Boy-Kilo

   ölçümünden sonra sözlü sınav Erkek İnfaz Koruma Memur adayları  için 31 Ekim 2016 pazartesi günü sabah saat 09:00'da 

   Bayan İnfaz Koruma Memur adaylarının saat 13:30'da Antalya Adliyesinde yapılacaktır.

 

5- Sözleşmeli Cezaevi Katipliği ve Sözleşmeli Aşçılık sınavı mülakatı 1 Kasım

    2016 salı günü saat 09:00'da  Antalya Adliyesinde yapılacaktır

 

6- Cezaevi Katibi ve Aşçılık mülakatına gelecek adayların en geç 24 Ekim 2016

    tarihinde kadar Başkanlığımızda olacak şekilde (4 adet) Güvenlik Arşiv

    araştırma Formunu doldurarak (1 adet) Vukuatlı Nüfus Kayıt Tablosu ile

    birlikte  Başkanlığımıza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

2016 Yılı Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memuru Sınav Başvuru Listesi

 

2016 Yılı Sözleşmeli Bayan İnfaz Koruma Memuru Sınav Başvuru Listesi

 

2016 Yılı Sözleşmeli Cezaevi Katibi Sınav Başvuru Listesi

  

2016 Yılı Sözleşmeli Aşçılık Sınav Başvuru Listesi

 

Sınav Başvurusu Reddedilen Adaylara İlişkin Karar

 

 

EK: Güvenlik Arşiv Araştırma Formu