T.C.
ANTALYA
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ANTALYA CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ ERKEK İNFAZ KORUMA MEMURU SINAVI NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN

DUYURU

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından Ceza ve İnfaz Kurumları için Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memuru, unvanlarına ilişkin "Nihai Başarı Listesi" yayınlanmıştır.

Başarılı olan Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memuru adayların aşağıda belirtilen evrakları en geç 27 Ocak 2017 Cuma GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri (belgeleri APS ile göndereceklerin en geç 27 Ocak 2017 günü Komisyonumuzda olacak şekilde göndermeleri) gerekmekte olup,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16/son maddesi uyarınca, Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır!

 

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :

1-Sabıka Kaydı (2 adet) (Adli sicil ve arşiv kaydı ibaresi zorunludur, Başvuru esnasında teslim edenlerden istenmeyecektir.)

2-Nüfus kayıt örneği (Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları içerir şekilde)

3-Noterden onaylı diploma sureti (Kpss sınavına girilen diploma ve daha sonra bitirilen okul diploması)

4- Varsa atandıkları unvana ilişkin diploma dışında sertifika vb. belge

5-Erkekler için terhis ya da tecil belgesi sureti.

6-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak sağlık raporu,

7-Mecburi hizmete ilişkin beyan,

8-Mal bildirimi formu (arkalı önlü çıkartılacak)

9-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)

10- 10 adet vesikalık fotoğraf (Ceket ve kravatlı olacak)