T.C.
ANTALYA
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ANTALYA CEZA VE İNFAZ KURUMLARI İÇİN SÖZLEŞMELİ CEZAEVİ KATİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ  ERKEK İNFAZ KORUMA MEMURU, BAYAN İNFAZ KORUMA MEMURU VE KADROLU AŞÇILIK SINAVI
NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN

DUYURU

 

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 31/10/2016-01/11/2016 tarihlerinde gerçekleştirilen sınavlar sonucunda, Ceza ve İnfaz Kurumları için Sözleşmeli Cezaevi Katipliği, Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memuru, Sözleşmeli Bayan İnfaz Koruma Memuru ve Kadrolu Aşçılık unvanlarına ilişkin "Nihai Başarı Listesi" aşağıda yayınlanmıştır.

Adalet Bakanlığınca Başkanlığımıza 5 (Beş)  Sözleşmeli Cezaevi Katibi, 15 (Onbeş) Sözleşmeli Erkek İnfaz Koruma Memuru, 10 (On) Sözleşmeli Bayan İnfaz Koruma Memuru, ve 1 Kadrolu Aşçı alımı yapılmak üzere verilen izne istinaden, nihai başarı listesinde alım yapılacak kadro sayısı kadar başarılı adayın (başarı sırasına göre) aşağıda belirtilen evrakları en geç 04 Kasım 2016 Cuma GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri (belgeleri APS ile göndereceklerin en geç 04 Kasım 2016 günü Komisyonumuzda olacak şekilde göndermeleri) gerekmekte olup,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16/son maddesi uyarınca, Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır!

 

NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ       :

  1. Sözleşmeli Cezaevi Katipliği Nihai Başarı Listesi
  2. Sözleşmeli  Erkek İnfaz Koruma Memurluğu Nihai Başarı Listesi
  3. Sözleşmeli Bayan İnfaz Korma Memurluğu Nihai Başarı Listesi
  4. Aşçılık Nihai Başarı Listesi

 

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER     :

1-Güvenlik ve arşiv araştırma formu. (3 adet)

2-Sabıka Kaydı (2 adet) (Adli sicil ve arşiv kaydı ibaresi zorunludur, Başvuru esnasında teslim edenlerden istenmeyecektir.)

3-Nüfus kayıt örneği (Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları içerir şekilde)

4-Noterden onaylı diploma sureti (Kpss sınavına girilen diploma ve daha sonra bitirilen okul diploması)

5- Varsa atandıkları unvana ilişkin diploma dışında sertifika vb. belge

6-Erkekler için terhis ya da tecil belgesi sureti.

7-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

8-Mecburi hizmete ilişkin beyan,

9-Mal bildirimi formu (arkalı önlü çıkartılacak)

10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)

11- 10 adet vesikalık fotoğraf