T.C.

ANTALYA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

İLAN

 

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 30/12/2016 tarihli ilanına ilişkin duyuru sonucunda;

1-) 04/02/2017 tarihinde İcra Katipliği Uygulama Sınavı Komisyonumuzca yapılmıştır. İlan gereğince 90 ve üzeri doğru kelime yazan adaylar başarılı sayılmış olup, 32 icra katibi için 3 katı olan 96 kişi sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış, ancak ilan gereğince oluşturulan sıralamada, son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanların da sözlü sınava girebileceğinin bildirildiği, buna göre 97 kişinin sözlü mülakata katılmaya hak kazanmış olup, uygulama sınavına katılanlara ait liste EK-1'de yayımlanmıştır.

2-) İcra Katipliği Sözlü Mülakat Sınavına katılmaya hak kazanan (32 kadro için başarılı olan ilk 97 kişi) adayların;

- 4 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formunun fotoğraflı ve imzalı olarak doldurularak, formun alt kısmındaki onay yeri boş bırakılacak şekilde (EK 2),

- 2 adet vukuatlı nüfus kayıt örneği (Anne, baba, kardeş, eş ve çocukları gösterir, evli bayan adaylar için anne, baba, kardeşleri gösterir ayrı, eş ve çocukları gösterir ayrı olmak üzere )

-  6x9 cm ebadında iki adet fotoğraf,

- Mal Bildirimi Formu,

- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı, en geç 28 Şubat 2017 Salı gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri veya en geç 28 Şubat 2017 Salı günü Başkanlığımızda olacak şekilde posta yolu ile göndermeleri

- Sözlü sınav Bakanlığımızca yapılacak olup sözlü sınavın yeri ve zamanı ayrıca bildirilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1: İcra Katipliği Uygulama Sınavı Sonuç Listesi

EK 2: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu

EK 3: Mal Bildirim Formu

EK 4: Sağlık Durumuna İlişkin Beyan