T.C.

ANTALYA

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 

 

İLAN

 

 

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28/12/2016 tarihli ilanına ilişkin duyuru sonucunda;

11/01/2017 tarihinde Kadrolu Şoförlük Uygulama Sınavı Komisyonumuzca yapılmıştır. Uygulama sınavına katılıp sözlü mülakata katılmaya hak kazanan kadrolu şoför adaylarına ait liste EK-1'de yayımlanmıştır.

Mülakata katılacak listelerde ilan edilen adayların yanlarında kimlik kartları ile beraber isimlerinin karşısında yazılı mülakat yeri gün ve saatinde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

EK 1: Sözleşmeli Şoför Uygulama Sınavına ait liste