T.C.
ANTALYA
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ANTALYA ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİR, SÖZLEŞMELİ ELEKTRİK, ELEKTRONİK, MAKİNA, KLİMA (İKLİMLENDİRME – SOĞUTMA), SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENLİĞİ VE KADROLU AŞÇILIK SINAVI
NİHAİ BAŞARI LİSTESİNE İLİŞKİN

DUYURU

 

Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından 25/10/2016 tarihinde gerçekleştirilen sınavlar sonucunda, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Elektrik, Elektronik, Makina, Klima (İklimlendirme – Soğutma), Sıhhi Tesisat Teknisyenliği ve Kadrolu Aşçılık unvanlarına ilişkin "Nihai Başarı Listesi" aşağıda yayınlanmıştır.

Adalet Bakanlığınca Başkanlığımıza 4 (Dört)  Sözleşmeli Mübaşir, 1 (Bir) Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, 1 (Bir) Sözleşmeli Elektronik Teknisyeni, 1 (Bir) Sözleşmeli Elektrik Teknisyeni, 1 (Bir) Sözleşmeli Klima (İklimlendirme – Soğutma) Teknisyeni, 1 (Bir) Sözleşmeli Makina Teknisyeni,  2 (İki) Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyeni ve 2 Kadrolu Aşçı alımı yapılmak üzere verilen izne istinaden, nihai başarı listesinde alım yapılacak kadro sayısı kadar başarılı adayın (başarı sırasına göre) aşağıda belirtilen evrakları en geç 01 Kasım 2016 Salı GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR Komisyonumuzda olacak şekilde elden teslim etmeleri (belgeleri APS ile göndereceklerin en geç 01 Kasım 2016 günü Komisyonumuzda olacak şekilde göndermeleri) gerekmekte olup,

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 16/son maddesi uyarınca, Kanunî bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Adaylar sınav sonuçlarına ilân tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde yazılı olarak Komisyonumuza itiraz edebilirler.

İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır!

 

NİHAİ BAŞARI LİSTELERİ       :

  1. Sözleşmeli Mübaşir Nihai Başarı Listesi
  2. Sözleşmeli Elektrik Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi
  3. Sözleşmeli Elektronik Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi
  4. Sözleşmeli Makina Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi
  5. Sözleşmeli Klima (İklimlendirme – Soğutma) Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi
  6. Sözleşmeli Sıhhi Tesisat Teknisyenliği Nihai Başarı Listesi
  7. Kadrolu Aşçı Nihai Başarı Listesi

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER     :

1-Güvenlik ve arşiv araştırma formu. (3 adet)

2-Sabıka Kaydı (2 adet) (Adli sicil ve arşiv kaydı ibaresi zorunludur, Başvuru esnasında teslim edenlerden istenmeyecektir.)

3-Nüfus kayıt örneği (Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları içerir şekilde)

4-Noterden onaylı diploma sureti (Kpss sınavına girilen diploma ve daha sonra bitirilen okul diploması)

5- Varsa atandıkları unvana ilişkin diploma dışında sertifika vb. belge

6-Erkekler için terhis ya da tecil belgesi sureti.

7-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

8-Mecburi hizmete ilişkin beyan,

9-Mal bildirimi formu (arkalı önlü çıkartılacak)

10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)

11- 10 adet vesikalık fotoğraf