İ  L  A  N

 

            Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza İnfaz Kurumları için 9-10-11-12 dereceli kadrolara şoför alınmasına ilişkin ilanında 10 kadrolu şoförün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna  alınmasına ilişkin sınav izni Komisyon Başkanlığımıza verildiği;

            Kadrolu Şoför alımı için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla enyüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 10 katı aday çağrıldığı,  başvuruda bulunan adaylara ait 09/01/2017 tarihli aday tespit listesi yayınlanarak 11 Ocak 2017 tarihlerinde uygulama sınavı yapılması için Antalya Adliyesinde hazır bulunmaları ilan edildiği,  11-12 Ocak 2017 tarihinde de uygulama sınavı, 13 Şubat 2017 tarihinde ise sözlü mülakat sınavları yapıldığı,

            Sözlü mülakat sonucunda oluşturulan liste yazımız ekinde yayınlanmıştır. (Ek

            İlan edilen listede isimleri karşısında BAŞARILI (ilk 10 kişi asil,  başarılı sayılan diğer 6 kişi yedek) yazılı olan adayların istenilen belgelerle birlikte ilan tarihinden itibaren 06 Mart 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızca olacak şekilde teslim etmeleri (posta yoluyla gönderilecek evraklarından da aynı tarihe kadar Başkanlığımızda olacak şekilde) Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları, belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin mağduriyetine ilişkin hukuki sorumluğu kendisinde olacağı,

             Bu konuda ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacağı, ilanın tebliğ olarak sayılacağı hususu İLAN OLUNUR.

 

NİHAİ BAŞARI LİSTESİ

 

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER     :

 

1- Sabıka Kaydı  (Adli sicil ve arşiv kaydı ibaresi zorunludur) (2 adet)

 

2- Nüfus kayıt örneği (Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları içerir şekilde) (2 adet)

 

3- Noterden onaylı diploma sureti (Kpss sınavına girilen diploma ve daha sonra bitirilen okul diploması)

 

4- Noterden onaylı ehliyet sureti

 

5- Erkekler için terhis ya da tecil belgesi sureti

 

6- Adalet Bakanlığı Memur Sınav Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde belirtilen şartları taşıdığına ilişkin sağlık bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak heyet raporu (raporda …… görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü olmadığı dış görünüşünde şaşılık , körlük , topallık , işitme kaybı, çehrede sabit eser , uzuv noksanlığı , kekemelik vb. engeli yoktur ……. şeklinde yazılması ve mutlaka psikiyatr isminin imzasının bulunması )

 

7- Mecburi hizmete ilişkin beyan, (Ek-1)

 

8- Mal bildirimi formu (arkalı önlü çıkartılacak) (Ek-2)

 

9- 10 adet vesikalık fotoğraf