T.C.
ANTALYA 
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

DUYURU

 

          24/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici 23. madde eklenmiş ve 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olan sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri öngörülmüş olup, bu kapsamda merkez ve mülhakat adliyelerde görevli taşeron firma personellerine 07/03/2018 tarihinde Antalya Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlığınca sözlü sınav yapılmış olup, yapılan sınav sonucunda düzenlenen sonuç listesi aşağıdaki bağlantıda ilan edilmiştir.

          Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 02/01/2018 tarih ve 32333471-11/108 sayılı Bakanlık Onayı gereğince; yapılan sözlü sınava 08/03/2018 ile 12/03/2018 tarihleri arasında Antalya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yapılacak itirazların değerlendirileceği, bu tarihten sonra yapılacak itirazların geçersiz sayılacağı ve iş bu ilanımızın dışında ilgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacağı hususu,

           İlanen duyurulur.

                                                                                                                                                        

 

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin 07/03/2018 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları (Güvenlik personeli)

 

Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş İçin 07/03/2018 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları (Temizlik Personeli)