D U Y U R U

 

 

Antalya Adliyesinde 24/10/2016 tarihinde yapılan sözleşmeli Zabıt Katibi sınavını kazanan (ilk 23 kişi) adaylardan aşağıda belirtilen belgelerin en geç 28/10/2016 Cuma tarihine kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde  gönderilmesi gerektiğinin bilgi edinilmesi ile evrak tesliminde gecikmeye sebebiyet verilmemesi, aksi halde gecikmenin sonuçlarından adayın sorumlu olacağı hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi rica olunur.

 

1-Güvenlik ve arşiv araştırma formu. (3 adet)

2-Sabıka Kaydı (2 adet) (Adli sicil ve arşiv kaydı ibaresi zorunludur,Başvuru esnasında teslim edenlerden istenmeyecektir.)

3-Nüfus kayıt örneği (Anne, baba, eş, kardeş ve çocukları içerir şekilde)

4-Noterden onaylı diploma sureti (Kpss sınavına girilen diploma ve daha sonra bitirilen okul  diploması)

5-Noterden onaylı bilgisayar sertifikası yada belge sureti.

6-Erkekler için terhis yada tecil belgesi sureti.

7-Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

8-Mecburi hizmete ilişkin beyan,

9-Mal bildirimi formu (arkalı önlü çıkartılacak)

10-Nüfus Cüzdan Fotokopisi (2 adet)

11- 10 adet vesikalık fotoğraf

 

Nihai başarı listesi için tıklayınız