17/09/2021 Tarihli Basın Açıklaması
17.09.2021

 

 

 

T.C.

ANTALYA

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Medya İletişim Bürosu

 

 

Sayı : 2021/10 Bsn.                                                                                                                                                                                                           17.09.2021

  

 

BASIN AÇIKLAMASI

 

 

 

Hükümlü Ayşe Özdoğan’ın maruz kaldığı hastalığına ve tedavi sürecine ilişkin olarak bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan iddialarla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ayşe ÖZDOĞAN, Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince 12.12.2019 tarihinde “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan tutuklanarak aynı gün Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna alınmıştır.

Hastalığı nedeniyle, 16.12.2019 tarihinde hastaneye sevk ve tahliye süreci re’sen başlatılmış, sağlık kurulu raporu doğrultusunda 26.12.2019 tarihinde aynı Mahkeme tarafından tutukluluktan tahliye edilmiştir.

Devam eden yargılama sonucunda “FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün ceza verilmiş, kararın 16.06.2021 tarihinde Yargıtay tarafından onanmasıyla ceza kesinleşmiştir.

Bununla birlikte, ilgilinin sağlık durumu göz önünde bulundurularak Ceza İnfaz Kurumuna alma veya bu yönde yakalama gibi işlemler yerine 5275 sayılı Kanun’un 16. maddesi uyarınca ağır hastalık nedeniyle infazın ertelenmesine ilişkin hükümler uygulamaya konulmuştur.

Bu kapsamda, Başsavcılığımızca ilgilinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevki sağlanmış, burada düzenlenen raporda infazın ertelenmesi uygun görülmüştür.

Anılan Kanun hükmü gereğince rapor, onay için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Adli Tıp Kurumunca yapılan değerlendirmede ise kesin karar için ilgilinin bizzat hazır edilmesi istenmiştir.

Ancak, hükümlünün sağlık durumu elvermediğinden Adli Tıp Kurumuna gidemeyeceğini beyan etmesi nedeniyle Adli Tıp Kurumu, yerel hastane tarafından yapılmak üzere ek tetkikler istemiş, temin edilecek raporların gönderilmesi ile -kişi bizzat hazır olmadan- bir karar vereceğini bildirmiştir.

Gelinen aşamada, ilgiliye mahallinde yapılacak ek muayene ve tetkik sonuçlarının Adli Tıp Kurumuna iletilmesiyle bilimsel ve tıbbi ölçütler çerçevesinde ve Kanun uyarınca nihai kararı Adli Tıp Kurumu verecektir. İlgili, bu süreçte ceza infaz kurumu dışında tedavisine devam etmektedir.

Ayşe Özdoğan’ın tedavi sürecinin ve infaz erteleme işlemlerinin aksatıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

 

                                                                                              Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı                                                

                                                                                               Medya İletişim Bürosu                                                            

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

02422463000

02422463594

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr