Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 2021 Yılı 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
08.10.2021

 

HABER

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü
 2021 Yılı 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

 

30 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Yönetmeliğinin 28. maddesi gereği, Adli Destek ve Mağdur Hizmetlerinin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması ile uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere Koordinasyon Kurulları oluşturulması hedeflenirken bu doğrultuda İl Koordinasyon Kurulu toplantısının ilki 7 Ekim 2021 tarihinde Antalya Adliyesi Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KİRAZ toplantı salonunda Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Halil İNAL’ın başkanlığında,  Antalya İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Antalya Barosu, 15 Temmuz Vatan Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Adını Yaşatma ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri ve Antalya Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürünün katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcımız açılış konuşmasında, kırılgan gruplara yönelik onarıcı adalet ve sosyal hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde etkin, sürdürülebilir ve ulaşılabilir bir mağdur destek sistemi kurulması amacıyla kurumlar arası iş birliğinin önemini vurgulayarak, adliyemizde mağdurlara yönelik sunulan hizmetlerden bahsetti. Özellikle adliyemizin girişinde zemin katta mağdur kişilere yardımcı olunmak ve danışma hizmeti verilmek üzere danışma bürosunun faaliyete geçirildiğini ve hizmet vermekte olduğunu, yine özellikle mağdur çocuklar ve diğer kırılgan gruptaki kişilerin daha fazla örselenmeden beyanlarının uygun bir şekilde alınabilmesi için adli görüşme odasının kurulup faaliyette bulunduğunu belirtti.

Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürü Halil DÖNMEZ, slaytlar eşliğinde müdürlüğün tanıtımı ve görevleri, adli süreçte suç mağdurlarına ve adli desteğe ihtiyaç duyan kişilere sağlanacak hizmetler ve bu hizmetlerin yerine getirilmesine dair görev, yetki ve sorumluluklarla birlikte Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Adli Görüşme Odalarının yapısı ve işleyişi hakkında kısa bilgilendirmeler yapmıştır.

 

Koordinasyon kurulu toplantısının sonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin dile getirdikleri görüş ve öneriler doğrultusunda, suç mağdurlarının adalete erişimlerinin güçlendirilmesine yönelik olarak yönetmelik gereği koordinasyon kurulunda yer alan paydaşlarla birlikte 2021 yılı Aralık ayı içerisinde geniş katılımlı bir çalıştay yapılmasına ve yine paydaşlarla gerçekleştirilmesi planlanan geniş katılımlı çalıştay sonrasında hazırlanacak olan sonuç raporunda tespit edilen sorunların ve çözüm önerilerinin bir sonraki koordinasyon kurulu toplantısında yeniden ele alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

                                                                                        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı     

Medya İletişim Bürosu            

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

02422463000

02422463594

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr