Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Cumhuriyet Başsavcılığı Birimleri

        Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü

 • Antalya 2911 Sayılı Yasa Kapsamına Giren Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Aile İçi ve kadına karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Askeri Personel Hakkında Açılan Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Avukat ve Noter Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Bakanlık/HSK Muhabere Bürosu

 • Antalya Basın Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Bilgi Edinme Bürosu

 • Antalya Bilişim, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya CBS Ön Bürosu

 • Antalya Ceza İnfaz Kurumu Cumhuriyet Savcılığı Soruşturma Bürosu

 • Antalya Cinayet Suçları ve Faile Meçhul Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Çek Suçları Bürosu

 • Antalya Çocuk Suçları Soruşturma ve Çocuk İzlem Merkezi Bürosu

 • Antalya Emanet Memurluğu

 • Antalya Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosu

 • Antalya Hazırlık Bürosu

 • Antalya Hırsızlık ve Yağma Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya İdari Yaptırım Bürosu

 • Antalya İlamat ve İnfaz Bürosu

 • Antalya Kaçakçılık ve Mali Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Kanun Yolları Bürosu

 • Antalya Medya İletişim Bürosu

 • Antalya Memur Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Muhabere Bürosu

 • Antalya Müracaat Bürosu

 • Antalya Orman Kanunu Kapsamına Giren Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Ölü Muayene ve Otopsi Bürosu

 • Antalya Seçim Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Seri Muhakeme Usulü Soruşturma Bürosu

 • Antalya Spor Suçları Soruşturma Bürosu

 • Antalya Talimat Bürosu

 • Antalya Teknik Takip Bürosu

 • Antalya Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu

 • Antalya Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeleri Soruşturma Bürosu

 • Antalya Uzlaşma Bürosu

 • Antalya Yakalama Bürosu

 • Antalya Zamanaşımı Bürosu

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

Ana Bina 0242 246 30 00

Genel İcra 0242 245 34 10- 11- 12- 13-14 Ek Bina 0242 245 34 00

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr