ULUSAL PROJELER

  TÜBİTAK Projesi

   

  Yeniden Sosyalleşme ve Toplumsal Bütünleşme Süreçleri: Denetimli Serbestlik Altındaki Bireyler Örneği

   

              Müdürlüğümüz ile Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü işbirliğinde 2014 yılında başlayan ve Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gönül DEMEZ'in öncülüğünde yürütülen projenin amacı denetimli serbestlik hizmetlerini değerlendirmek ve tanımlamaktır. Bununla birlikte, denetimli serbestlik altındaki bireylerin faydalandığı söz konusu hizmetlerinin, bireylerin topluma entegrasyonu ve yasalara uyan bir vatandaş haline gelmeleri konusunda etkili olup olmadığı ve/veya ne derece etkili olduğunu belirlemektir.

              Proje ile denetimli serbestlik altındaki bireylerin yeniden sosyalleşme ve yeniden toplumla bütünleşme süreçlerini betimlemek, açıklamak ve tanımlamaya sağlayacak verilere ulaşma ve bu verilerden hareketle yeni araştırmalar tasarlamayı kolaylaştırıcı bilimsel zemin oluşmasını katkı sağlamak; yapılan araştırmalarla mevcut litaretür ve çalışmaları temel alarak sosyolojik çalışmalar kavramsal, kuramsal teorik katkı sağlayacak ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde uygulanabilecek somut uygulamalara dönüşebilecek yol gösterici bulguları elde etmeye hedeflemektedir.

              Projenin amacına yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalara ilişkin bulgular 8-10 Aralık 2015 tarihinde İstanbul ilinde yapılan "Türkiye Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu"nda bildiri olarak sunulmuştur. Projenin sonuç raporu 30.03.2017 yılında kabul edilmiş ve proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Proje kapsamında yapılan araştırmalar ve sonuçları kitap haline getirilerek yayınlanmıştır.

                                                                                                        

   

  Adres

  Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

  Telefon

  02422463000

  02422463594

  E-Posta

  antalyacbsisaretadalet.gov.tr