Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
ULUSAL PROJELER

TÜBİTAK Projesi

 

Yeniden Sosyalleşme ve Toplumsal Bütünleşme Süreçleri: Denetimli Serbestlik Altındaki Bireyler Örneği

 

            Müdürlüğümüz ile Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü işbirliğinde 2014 yılında başlayan ve Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gönül DEMEZ'in öncülüğünde yürütülen projenin amacı denetimli serbestlik hizmetlerini değerlendirmek ve tanımlamaktır. Bununla birlikte, denetimli serbestlik altındaki bireylerin faydalandığı söz konusu hizmetlerinin, bireylerin topluma entegrasyonu ve yasalara uyan bir vatandaş haline gelmeleri konusunda etkili olup olmadığı ve/veya ne derece etkili olduğunu belirlemektir.

            Proje ile denetimli serbestlik altındaki bireylerin yeniden sosyalleşme ve yeniden toplumla bütünleşme süreçlerini betimlemek, açıklamak ve tanımlamaya sağlayacak verilere ulaşma ve bu verilerden hareketle yeni araştırmalar tasarlamayı kolaylaştırıcı bilimsel zemin oluşmasını katkı sağlamak; yapılan araştırmalarla mevcut litaretür ve çalışmaları temel alarak sosyolojik çalışmalar kavramsal, kuramsal teorik katkı sağlayacak ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde uygulanabilecek somut uygulamalara dönüşebilecek yol gösterici bulguları elde etmeye hedeflemektedir.

            Projenin amacına yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalara ilişkin bulgular 8-10 Aralık 2015 tarihinde İstanbul ilinde yapılan "Türkiye Denetimli Serbestlik 10. Yıl Uluslararası Sempozyumu"nda bildiri olarak sunulmuştur. Projenin sonuç raporu 30.03.2017 yılında kabul edilmiş ve proje başarılı bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Proje kapsamında yapılan araştırmalar ve sonuçları kitap haline getirilerek yayınlanmıştır.

                                                                                                      

 

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

Ana Bina 0242 246 30 00

Genel İcra 0242 245 34 10- 11- 12- 13-14 Ek Bina 0242 245 34 00

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr