Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
YEREL PROJELER

 

 

 

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce Açılan “Dekoratıf Mum Yapımı Kursu” İle
Yükümlüler Hem Rehabilite Oluyor Hem de Para Kazanıyor

 17 Şubat 2020
 

Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün hobi kazandırma ve meslek eğitim faaliyetleri kapsamında hizmet binasında bulunan Hobi Odasında, “Dekoratif Mum Yapımı Kursu” açıldı.
Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yükümlülerin eğitimi ve iyileştirilmesi amacıyla yürütülen bireysel görüşme, grup çalışması ve seminer faaliyetlerini destekleyici nitelikte hobi edindirme ve mesleki eğitim kursları düzenlenmektedir. “Dekoratif Mum Yapımı Kursu” ve yapılan diğer hobi faaliyetlerinin insan psikolojisini iyileştirici etkisinden, tekrar suç işlemesine önlenmesine katkısından, sosyal hayata aktif katılım ile sosyalleştirici etkisinden, stresi ve öfkeyi azaltıcı özelliğinden faydalanılarak yükümlülerin topluma kazandırılması amaçlanmıştır.
Kurs gönüllü eğiticiler tarafından ücretsiz olarak sosyal sorumluluk kapsamında verilmiştir. Kursa katılan yükümlülere dökme mumdan süs ve hediyelik eşya yapımı öğretilerek para kazanabilecekleri ve boş zamanlarını değerlendirebilecekleri beceriler kazandırılmaktadır. Evde de yapılabilmesi, fazla maliyet gerektirmemesi, satış ve pazarlamasının kolay olması, istenilen şekilde dekoratif bir model yaratılabilmesi ve yükümlülerin kolay kazanç sağlayabilmesi gibi avantajlara nedeniyle “Dekoratif Mum Yapımı Kursu” açılmış ve yükümlüler tarafından tercih edilmiştir. Kursu başarıyla tamamlayan yükümlüler ürettikleri ürünlerden elde edecekleri ekonomik gelir ile de kendilerinin ve ailelerinin geçimini sağlayarak kendisine suça iten nedenlerden uzak durmaları sağlanacaktır. Kurs süresince yükümlüler tarafından ev ve işyerinde kullanılmak üzere dekorotif amaçlı ürünler üretildi. Bu ürünler çocuk ve yetişkinlere uygun olarak tasarlanmış, cam bardaklı dekoratif mumlar, süs figürleri, akvaryum gibi özel günler için tasarlanmış hediyelik ürünlerdir.
Dekoratif Mum Yapımı için gerekli olan hammadde, mum boyası, mum kokusu, mum kalıbı ve diğer yardımcı malzemeler Galeri Kristal ve Erdoğan Ticaret ile gönüllü eğiticiler işbirliğinde temin edilmiştir. Antalya Denetimli Müdürlüğü’nün hız kesmeden devam devam eden ve sürekli hale getirilen mesleki eğitim ve hobi kazandırma faaliyetleri; Halk Eğitim Merkezleri, Belediyeler, Milli Eğitim İl ve İlçe Müdürlükleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezleri, gönüllü kişiler ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan işbirliği kapsamında son dönemde; Aşçı Yardımcılığı, Boyacılık, Takı Tasarımı, Kumaş Boyama, Yağlı Boya, Taş Boya, Alçı Rölyef, Kat Hizmetleri, Okuma-Yazma, İşaret Dili, Ağaç Budama, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği gibi mesleki eğitim kursları ile Bağlama, Muaythai, Satranç, Dart ve Resim vb. hobi kursları açılarak hükümlülerin boş zamanlarını değerlendirebilecekleri beceriler kazandırılmaktadır.


 
 

 

 

Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Mesleki Eğitim Projesi Başarıyla Tamamlandı
 

 

 

Müdürlüğümüz denetimi altında bulunan yükümlülerin; topluma kazandırılmasına yönelik yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, meslek edindirilmeleri için yürütülen "Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği" mesleki eğitim kursu başarıyla tamamlanmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayavancılık İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje ile hükümlülerin istihdamı hedeflenmiştir. Antalya'da işgücü açığı bulunan ve Türkiye'nin kesme çiçek ihtiyacının büyük bir kısmını karşılaması hükümlülerin bu meslekte iş bulmalarında avantajlı duruma geçmeleri sağlanmıştır. Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Mesleki Eğitim projesi 21 Nsian 2017 tarihinde başlamış olup, 08 Mayıs 2017 tarihinde sona ermiştir. 9 yükümlü kursu başarıyla bitirerek sertifika almaya hak kazanmıştır. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen projede eğitim, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görevli uzmanlar tarafından verilmiştir. Mesleki eğitimi başarıyla bitiren yükümlülere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifika verilecektir.

 

Hükümlülere Yönelik "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" Projesi
 

 

     

Müdürlüğümüzce yükümlülerin; sosyal hayata entegrasyonu ve topluma kazandırılması için yürütülen eğitim ve iyileştirme faaliyetleri kapsamında, kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamasının desteklenmesi amacıyla, meslek edindirmeleri ve kendi işlerini  kurmaya yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Söz konusu projeler kapsamında 2017 yılında planlanan ve uygulanmaya başlanılan meslek edindirme projelerinden biri de "Meyve Ağaçlarında Budama Kursu" projesidir. Antalya Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Gıda Tarım ve Hayavancılık İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje ile istihdam açısından dezavantajlı konumda olan hükümlülerin iş bulmalarının kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Hükümlülerin Antalyada işgücü açığı bulunan ve geçerli bir meslek sahibi olmalarının sağlanması için uygulanan proje 13 Şubat 2017 tarihinde başlamış olup, 03 Mart 2017 tarihinde sona erecektir. Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde yürütülen projede Antalya Çalışma ve İşkurumu İl Müdürlüğü tarafından hükümlülere günlük 20 TL cep harçlığı ödenmektedir. Söz konusu proje kapsamında verilen eğitim, Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bünyesinde görevli uzmanlar tarafından verilmektedir. Mesleki eğitimi başarıyla bitiren yükümlülere Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sertifika verilecektir.

 

Elektronik İzleme Projesi Antalya Bölge Toplantısı Yapıldı.
 

 

     

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İngiltere, Hollanda ve Portekiz ortaklığında yürütülen "Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi" kapsamında 10 ilde planlanan toplantılardan sonuncusu 29-30-31 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün organizatörlüğünde Antalya'da yapıldı. 3 gün süren toplantıya; denetimli serbestlik uygulamalarında işbirliği yapılan çeşitli kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, hakim ve savcılar ile kısa dönem yabancı uzmanlar katılmıştır.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan SOLMAZ'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Antalya Denetimli Serbestlik Müdürü Şefik DEMİRKOL, Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şükrü ÖZEN, Proje Yerleşik Eşleştirme Danışmanı Jos Ter VOERT, kısa dönem yabancı uzmanlar Jerome MULLINGS ve Diane RUSSELS tarafından elektronik izleme sistemi hakkında sunumlar yapılmıştır. Yapılan sunumlarda; projenin amacının elektronik izleme sistemini daha etkili ve işlevsel hale getirmek, kurumsal kapasitesini güçlendirmek, bu alanda bilgi ve deneyim kazanmak olduğu, iki yıl sürecek projenin 2015 yılı Ağustos ayında başladığı ve 2017 yılında tamamlanması planlandığı; proje faaliyetleri kapsamında farklı ülkelerdeki elektronik izleme uygulama modelleri değerlendirilerek, elektronik izleme uygulamasında ihlal standartlarının geliştirileceği, çalışma prosedürlerinin yeniden tanımlanacağı, sağlık ve güvenlik politikaları geliştirileceği ve 12 denetimli serbestlik müdürlüğünde proje kapsamında pilot uygulama yapıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu toplantıda proje faaliyetleri, elektronik izleme sisteminin Avrupa uygulamaları, Türkiyedeki denetimli serbestlik ve elektronik izleme uygulamaları, elektronik izlemede kullanılan teknoloji ve metodlar ile elektronik izleme ile ilgili Avrupa Konseyi Tavsiye kararları hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Toplantıda ayrıca ülkemizde elektronik izlemede kullanılan ev ünitesi, GPS Ünitesi, Alkol Ünitesi ve Mağdur Ünitesi gibi cihazlar tanıtılarak nasıl kullanıldığı katılımcılara anlatıldı.

 

"Huzurlu Mahalle, Huzurlu Toplum Projesi"

Bağımlılıkla mücadelede toplumun her kesimine düşen bir görev ve sorumluluk mutlaka vardır. Bunun için kurumlar arası işbirliğini arttırarak madde bağımlılığı ile mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalar yapmak çok önemlidir. Bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşların işbirliğinde madde bağımlılığı konusunda var olan riskleri tanımlayarak, risklerle mücadele yöntemleri hakkında mahalle muhtarlarının farkındalığını artırmak ve muhtarların yönlendirici etkilerinden faydalanmak amacıyla “Huzurlu Mahalle, Huzurlu Toplum” projesi hayata geçirilmiştir.

Proje faaliyetleri kapsamında Antalya iline bağlı Kepez, Muratpaşa, Konyaaltı, Döşemealtı, Aksu, Kemer ve Korkuteli ilçeleri mahalle muhtarlarını bağımlılık konusunda bilinçlendirmek ve farkındalıklarını artırmak amacıyla seminerler verilmiştir.

Proje Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ve Koruma Kurulu Başkanlığının koordinatörlüğünde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü (Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddelerle Mücadele Şube Müdürlüğü), Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Kepez Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Döşemealtı Belediyesi, Aksu Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Korkuteli Belediyesi işbirliğiyle yürütülmüştür. Proje faaliyetleri kapsamında 14/03/2017 ve 23/05/2017 tarihleri arasında düzenlenen söz konusu seminerler ile adı geçen 7 ilçede görev yapan mahalle muhtarları; Antalya Halk Sağlığı Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ve Uyarıcı Maddeyle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ndeki uzman personel tarafından bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici hizmetler hakkında bilgilendirilmiştir.

Mahalle muhtarlarına verilen seminerler ile özellikle risk düzeyi yüksek mahallelerde mahalle muhtarlarının destek, katkı ve yönlendirmelerinden faydalanılarak toplumun her kesimine ulaşılması ve toplumsal yapıya katkı sağlaması hedeflenmiştir.

 

Adres

Meltem Mah. Dumlupınar Blv. Muratpaşa/Antalya

Telefon

Ana Bina 0242 246 30 00

Genel İcra 0242 245 34 10- 11- 12- 13-14 Ek Bina 0242 245 34 00

E-Posta

antalyacbsisaretadalet.gov.tr